Sistemi i dorëzimit të lëngshëm

Sistemi i dorëzimit të lëngshëm

LDS Sistemi i dorëzimit të lëngshëm

Funksioni i LDS Sistemi i dorëzimit të lëngshëm është të shpërndahet 100% lëng në valvulat e zgjerimit për të përmirësuar performancën e sistemit për sistemet që kanë linja të gjata lëngu ose çështje madhësie, humbje të kapacitetit ose probleme të tjera të qenësishme me ritme të ulëta të rrjedhës së ftohësit dhe kthim të dobët të vajit në temperatura të ulëta të kondensimit.

.875-rritje-158-automatike-bajpas 1.8c

Në klimat më të nxehta, eliminimi i gazit të shpejtë për shkak të përfitimeve diellore. Përqindja e kursimeve të fituara varet nga niveli i efikasitetit dhe vendndodhja gjeografike e sistemit aktual të ftohjes. Kursimet shtesë arrihen kur sistemet kanë linja të gjata lëngu, ose nëse linjat e lëngjeve ngrihen më shumë se 3 milion (10).

sistemi i shpërndarjes së lëngshme
KAM NEVOJË PËR NDIHMË? Kliko këtu për ndihmë në internet