Shkarkime

Shkarkime

  1. (E nevojshme)
  2. (kërkohet email i vlefshëm)
 

Aktualisht në shkarkime, një koleksion studimesh që kanë të bëjnë me një shumëllojshmëri të sistemeve ftohës efikas të energjisë, lëngje natyrore ose organike përfshijnë | Ftohje Co2 | Kushtëzimi i ajrit Co2 Ejector | Projektimi i Ejector | Furnizuesit e Energjisë, Manualët e Praktikës së Mirë, Organet Qeveritare, Revistat, Studimet e Rastit etj. Dhe artikuj të ndryshëm të tjerë me interes.

Për udhëzuesit teknikë, vizatimet, kthesat e rrjedhës ose skedarët e aplikimit, ju lutemi na kontaktoni.KAM NEVOJË PËR NDIHMË? Kliko këtu për ndihmë në internet